การจัดทำแผนการตลาดผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี วท.

วันที่: 
05 มิ.ย. 2013
รายละเอียด: 

ประชุมติดตามการดำเนินการในการจัดทำแผนการตลาดผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี วท.

สถานที่: 
ณ ห้องประชุม 315 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ อาคารวิจัยโยธี พระรามที่ 6
จังหวัด: 
กรุงเทพมหานคร  
ประเภท event: 
ประชุม